Tin thị xã
Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Theo đó, ngày 26/01/2024, Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa Đỗ Tấn Sương đã ký Kế hoạch số 11/KH-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Để kịp thời động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn thành phố, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng -  an ninh trong năm 2024 Kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố. Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tới toàn thể các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn (2021-2025), thiết thực chào mừng kỷ niệm các sự kiện chính trị quan trọng của thành phố Gia Nghĩa. với các chỉ tiêu cụ thể:

Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, cải thiện chỉ số cải cách hành chính thành phố, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả thu hút các dự án đầu tư tạo động lực phát triển, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) và nâng cao hiệu quả, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng đa giá trị, sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông liên kết vùng. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và chất lượng dân số. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống Nhân dân. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại.

Phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2024:

+ Tổng thu Ngân sách Nhà nước năm 2024 là 1.532,5 tỷ đồng; chi ngân sách 560,682 tỷ đồng.

+ Xã Đắk Nia 19/19 tiêu chí và xã Đắk R’Moan đạt 18/19 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao.

+ Duy trì tỷ lệ che phủ rừng từ 6,7% trở lên; giải quyết các quyền sử dụng đất đạt 95% trở lên.

+ Tỷ lệ nhựa hóa toàn thành phố đạt 76,2%; tỷ lệ đô thị hoá 78%; tỷ lệ nhựa hoá và bê tông hoá đường đô thị 100%; tỷ lệ nhựa hóa, bê tông hóa đường nông thôn đạt 67,1%, tỷ lệ xử lý rác thải đô thị đạt 96%, tỷ lệ chiếu sáng các đường phố chính 100%, tỷ lệ đường phố chính có cây xanh 96%.

+ Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh 100%; 100% thôn, bon có điện lưới quốc gia; tỷ lệ số hộ được sử dụng điện 100%, đáp ứng 88% diện tích có nhu cầu tưới nước.

+ Giải quyết việc làm cho 2.500 lao động; đào tạo nghề 600 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo 80%, tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội 44,5%.

+ Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,4% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025).

+ Tỷ lệ phường, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 75%; tỷ lệ tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 01 tuổi trên 95%; 94% dân số tham gia BHYT. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi còn dưới 23%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,12%. Khống chế các bệnh truyền nhiễm, các bệnh gây dịch thường gặp.

+ Duy trì 23/30 trường học đạt chuẩn quốc gia; nâng cao phổ cập giáo dục ở các cấp Mầm non, Tiểu học và trung học cơ sở; giảm tối thiểu tỷ lệ học sinh bỏ học ở các cấp học.

+ Tỷ lệ gia đình văn hóa 93%; 5/6 phường văn minh đô thị; tỷ lệ thôn, bon, tổ dân phố văn hóa 91%.

+ Bảo đảm giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, đặc biệt là dịp diễn ra các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước và địa phương.

Giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện ; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND thành phố kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2024; giúp Hội đồng Thi đua, khen thưởng thành phố thẩm định thành tích để xem xét biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng chính xác, kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực trong phong trào thi đua trên địa bàn thành phố./.

Xuân Thế - VP HĐND-UBND thành phố

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2