Tin trong tỉnh
Người đi từ các tỉnh có tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp phải có xét nghiệm âm tính Covid-19 mới được vào Đắk Nông
Ảnh minh họa
Trước đó, ngày 3/7/2021, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 683 về Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế và ý kiến tại cuộc họp giao ban UBND tỉnh sáng ngày 5/7, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười thống nhất bổ sung nội dung tại Thông báo số 683/TB-VPUBND. Cụ thể, không áp dụng điểm 2 tại Thông báo số 683 đối với mọi người, mà chỉ áp dụng điểm 2 tại Thông báo số 683 đối với người sinh sống, đi qua, về từ các tỉnh có tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại thời điểm hiện nay, như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Phú Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Đồng Tháp. Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 683 ngày 03 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh. Do đó, bắt đầu từ 00h00 ngày 5/7/2021 tới khi có thông báo tiếp theo, tất cả người sinh sống, đi qua, về hoặc đến tỉnh Đắk Nông từ các tỉnh có tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại thời điểm hiện nay, như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Phú Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Đồng Tháp phải có giấy xét nghiệm âm tính đối với Covid-19, giấy xét nghiệm có giá trị trong thời gian không quá 72 giờ.
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2