LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019

Thứ, ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Lãnh đạo tham dự

Ghi chú

Thứ hai

18/11/2019

14h

HT tầng 2

Giao ban tuần UB

LĐUB

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

19/11/2019

07h30

Các trường học xã Đăk Nia

Thăm và tặng quà 20/11 cho các trường

LĐUB

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

20/11/2019

09h

HT Cơm niêu Sơn Mã

Dự lễ kỷ niệm ngày 20/11 phường Nghĩa Thành

TT HĐ, LĐUB

 

Thứ năm

21/11/2019

08h

HT Thị ủy

Đoàn Kiểm tra NQ05 làm việc với BTV Thị ủy

BTV Thị ủy

 

Thứ sáu

22/11/2019

09h

HT MTĐT TX

Nghe KL kiểm tra MTTQ tỉnh năm 2019

TT HĐ, LĐUB

 

07h30

HT Thị ủy

ĐH Cháu ngoan Bác Hồ  thị xã

Đc Lưu PCT

 

19h

Đăk Mil

Lễ tưởng niệm cầu siêu các nạn nhân TNGT

Đc Lưu PCT

GM Ban ATGT