LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019

Thứ, ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Lãnh đạo tham dự

Ghi chú

Thứ hai

21/10/2019

08h

HT Thị ủy

Giao ban TT Thị ủy

Đc Ninh CT

 

14h

Công ty Đất Việt – Nghĩa Trung

Nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công quốc gia năm 2019

ĐC Dũng PCT xin ý kiến

GM 306

14h

PH số 3 HĐND tỉnh

Thông qua dự thảo giám sát

ĐC Lưu PCT

GM 40

Thứ ba

22/10/2019

 

Chủ tịch UBND TX đi công tác ngoài tỉnh (Hà Nội)

08h

Sở TNMT

Họp thẩm định các dự án thu hồi đất

ĐC Dũng PCT xin ý kiến

GM số 299

08h

Sở XD

Tham dự họp xem xét xử lý đề nghị của chủ đầu tư về gia hạn hợp đồng XD các gói thầu thuộc dự án HTKT khu tái định cư cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa

ĐC Dũng PCT xin ý kiến

GM 75

08h

Sở TNMT

Hội nghị công tác Kiểm kê đất đai và lập bản bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

ĐC Dũng PCT

GM 295

Thứ tư

23/10/2019

 

Chủ tịch UBND TX đi công tác ngoài tỉnh (Hà Nội)

08h

TT HN tỉnh

Hội thi “CT UBND cấp xã với pháp luật”

Đc Lưu PCT để xin ý kiến

GM số 32

08h

Đăk R’Moan, Nghĩa Đức

Tiếp xúc xử tri HĐND 2 cấp tỉnh, thị xã

TT HĐND, LĐ.UBND

 

15h

HT tầng 3

Họp Đoàn thẩm tra xét NTM

ĐC Dũng PCT

 

Thứ năm

24/10/2019

08h

Hiện trường dự án

Kiểm tra hiện trường công tác bảo hành công trình dự án gói thầu số 16

ĐC Dũng PCT để xin ý kiến

GM số 429

13h30

HT tầng 3

HT quy hoạch ngành dự án cải thiện môi trường đô thị các TP loại 2

LĐUB

 

Thứ sáu

25/10/2019

08h

Ban TCD TX

Tiếp công dân định kỳ

LĐUB TX

 

08h

TP HCM

Tham gia xét xử vụ bà Võ Thị Hồng

ĐC Dũng PCT

CV 2206

08h

TP Kon Tum

Tham gia HN giao ban công tác đô thị cụm Tây Nguyên

LĐUB