LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 03/08/2020 đến ngày 07/08/2020

Thứ, ngày

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Lãnh đạo tham dự

Ghi chú

Thứ 2  03/08/2020

08h

Ph Thành ủy

Giao ban TT Thành ủy

Đc Sương CT

 

14h

PH tầng 3

Họp giải quyết công tác bồi thường GPMB

Tập thể LĐUB

Đc Hà VP

15h

PH tầng 3

Họp BCĐ phòng chống Covid-19

Đc Sương CT, đc Lưu PCT

Đc Loan VP

Thứ 3  04/08/2020

 

08h

 

 

 

 

14h

PH Sở KH

Thống nhất một số nội dung để tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Công ty TNHH thành phố Aqua Dona

Đc Tịnh PCT

1228

Thứ 4  05/08/2020

08h

Ban TCD

Tiếp CD định kỳ

LĐUB

Đc Hà VP

08h

 

 

 

 

14h

 

 

 

 

Thứ 5  06/08/2020

08h

PH tầng 3

Họp giải quyết công tác bồi thường GPMB dự án hồ Gia Nghĩa và hồ Thiên Nga

Đc Sương CT, đc Tịnh PCT

Đc Hà VP

08h

 

 

 

 

14h

 

 

 

 

 

Thứ 6  07/08/2020

08h

 

 

 

 

08h

 

 

 

 

14h