Tin nổi bật
Lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

         Cuộc tổng điều tra dân số nhà ở được bắt đầu vào 0h ngày 1/4/2019 đến ngày 25/4/2019, nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030.

 

Đ/c Nguyễn Văn Phò – phát biểu tại lễ lễ ra quân tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019

          Phát biểu tại lễ ra quân tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019 đồng chí Nguyễn Văn Phò – Phó chủ tịch UBND huyện- Phó trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra dân số nhà ở huyện yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo, tổ giúp việc bám sát nhiệm vụ được phân công để đôn đốc các xã, thị trấn triển khai các bước theo kế hoạch để cuộc điều tra dân số, nhà ở trên địa bàn huyện được diễn ra đúng thời gian quy định, điều tra đảm bảo dữ liệu an toàn và độ chính xác cao nhất .

          Ngay sau lễ ra quân, các điều tra viên trên địa bàn xã Nam Bình tiến hành điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại địa phương mình.