Thông báo
kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố gia nghĩa khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026

Hội đồng nhân dân thành phố Gia Nghĩa Thông báo kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố gia nghĩa khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026

Xem danh sách chi tiết


Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2