Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
7
9
2
8
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
6
Liên kết web
tài liệu họp hđnd thị xã
Số hiệu Trích yếu Tải tài liệu
07/TB-HĐND [2017] Kết luận Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
Dự thảo [2017] Nghị quyết xây dựng và phát triển văn hóa, con người thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 2017 - 2020 Tải về
531/BC-UBND [2017] Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 và xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 Tải về
532/BC-UBND [2017] Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nươc năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018 Tải về
533/BC-UBND [2017] Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 Tải về
545/BC-UBND [2017] Công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Tải về
14/TB-MT [2017] Công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 Tải về
39/BC-MT [2017] Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
205/TTr-UBND [2017] Đề nghị thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Tải về
213/TTr-UBND [2017] Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa Tải về
30/BC-ĐGS [2017] Báo cáo việc cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa Tải về
208/QĐ-UBND [2017] Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa Tải về
35/BC-HDND [2017] Thẩm tra kết quả hoạt động năm 2017của Viện Kiểm sát, Tòa án, Chi cục thi hành án dân sự thị xã và công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của UBND thị xã Gia Nghĩa Tải về
36/BC-HDND [2017] Điều chỉnh Điều 1, Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của Hội đồng nhân dân thị xã Gia Nghĩa Tải về
37/BC-HDND [2017] Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017, dự thảo Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư phát triển năm 2018 Tải về
38/BC-HDND [2017] Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Tải về
39/BC-HDND [2017] Xây dựng và phá triển văn hóa con người thị xã Gia Nghĩa giai đoạn năm 2017 - 2020 Tải về
 
 
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng