Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
2
3
2
7
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
5
Liên kết web
Dữ liệu đang cập nhật
Hệ thống văn bản 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 444  
Trích yếu
Tệp đính kèm
V/v ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã Gia Nghĩa nhiệm kỳ 2016 - 2021
tải pdf về
V/v ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Y tế thị xã"
tải pdf về
V/v xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Gia Nghĩa nhiệm kỳ 2016 - 2021
tải pdf về
Công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 2016 - 2020
tải pdf về
V/v ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã"
tải pdf về
Phát triển thương mại - dịch vụ - du lịc trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 2016 - 2020
tải pdf về
V/v ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thị xã Gia Nghĩa"
tải pdf về
V/v ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụm quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Gia Nghĩa"
tải pdf về
Kết luận chỉ đạo của lãnh đạo UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 05/01 và ngày 09/01/2017
tải pdf về
V/v kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 05/01/2018
tải pdf về
V/v ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin thị xã"
tải pdf về
Về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa
tải pdf về
Kết luận Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
tải pdf về
V/v ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra thị xã Gia Nghĩa"
tải pdf về
V/v khen thưởng cho các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Khối Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017
tải pdf về
Kết luận của lãnh đạo UBND thị xã ngày 24/01/2017
tải pdf về
V/v ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ thị xã"
tải pdf về
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã
tải pdf về
Kết luận của Lãnh đạo UBND thị xã Gia Nghĩa tại buổi tiếp công dân ngày 25/4/2016
tải pdf về
V/v ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Gia Nghĩa"
tải pdf về
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng