Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
8
9
1
9
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
5
Liên kết Website
Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri theo Công văn số 3376/UBND-TCD ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông (01/08)
Ngày 01/8/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa ban hành Báo cáo số 386/BC-UBND về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri theo Công văn số 3376/UBND-TCD ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông
Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (16/07)
Ngày 16/7/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa ban hành Báo cáo số 356/BC-UBND về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri (04/07)
Ngày 04/7/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa ban hành Báo cáo số 331/BC-UBND về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri (20/06)
Ngày 20/6/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa ban hành Báo cáo số 296/BC-UBND về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa II (07/03)
Công số 271/UBND-VP ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa đã trả lời kiến nghị các cư tri trong Công văn số 646/UBND-TCD ngày 16/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và Báo cáo số 01/BC-TĐBTX ngày 15/02/2017 của Tổ đại biêu HĐND tỉnh tại địa bàn thị xã

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
    
    
    
  Category
    
    
  Edit
    
    
    
  ItemShortContent
    
    
    
  PostCheckerComment
    
  PostApproverComment
    
  PostPublisherComment
    
    
  Nguyen Van Duong10/26/2017 9:50 AMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (08/05/2018 09:40 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  111
    
  Nguyen Van Duong10/26/2017 9:50 AMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (08/05/2018 09:37 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  155
    
  Nguyen Van Duong10/26/2017 9:50 AMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (08/05/2018 09:36 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  176
    
  Nguyen Van Duong10/26/2017 9:50 AMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (08/05/2018 09:18 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  108
    
  Nguyen Van Duong10/26/2017 9:50 AMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (08/05/2018 09:27 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  106
    
  Nguyen Van Duong10/26/2017 9:50 AMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (08/05/2018 09:18 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  172
    
  Nguyen Van Duong10/26/2017 9:50 AMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (08/05/2018 09:24 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  156
    
  Nguyen Van Duong10/26/2017 9:40 AMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (08/05/2018 09:14 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  806
    
  Nguyen Van Duong10/25/2017 4:05 PMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (16/07/2018 10:34 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  87
    
  Nguyen Van Duong10/25/2017 4:05 PMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (16/07/2018 10:01 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  296
    
  Nguyen Van Duong10/25/2017 3:50 PMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (16/07/2018 10:18 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  129
    
  Nguyen Van Duong10/25/2017 3:50 PMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (16/07/2018 10:47 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  149
    
  Nguyen Van Duong10/25/2017 3:50 PMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (16/07/2018 10:05 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  167
    
  Nguyen Van Duong10/25/2017 3:45 PMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (16/07/2018 10:08 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  128
    
  Nguyen Van Duong10/25/2017 3:45 PMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (16/07/2018 10:11 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  159
    
  Nguyen Van Duong10/25/2017 3:45 PMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (16/07/2018 10:44 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  233
    
  Nguyen Van Duong10/25/2017 3:45 PMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (16/07/2018 10:30 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  219
    
  Nguyen Van Duong10/25/2017 3:45 PMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (16/07/2018 10:14 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  133
    
  Nguyen Van Duong10/25/2017 3:45 PMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (16/07/2018 10:45 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  113
    
  Nguyen Van Duong11/20/2016 9:20 PMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  Yes
  Nguyen Van Duong
  (04/09/2018 13:43 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  1,309
    
  Nguyen Van Duong11/20/2016 8:55 PMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (18/09/2018 08:26 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  1,438
    
  Nguyen Van Duong11/11/2016 10:25 AMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  Yes
  Nguyen Van Duong
  (12/07/2018 15:50 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  493
   
   
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng