Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
7
1
8
2
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
7
Liên kết Website
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa II (07/03)
Công số 271/UBND-VP ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa đã trả lời kiến nghị các cư tri trong Công văn số 646/UBND-TCD ngày 16/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và Báo cáo số 01/BC-TĐBTX ngày 15/02/2017 của Tổ đại biêu HĐND tỉnh tại địa bàn thị xã
Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri (06/03)
Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa đã trả lời kiến nghị các cư tri trong Công văn số 40/ĐĐBQH-VP ngày 23/12/2016 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông.
Trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV (23/11)
Công văn số 239/CV-QLĐT ngày 09/11/2016 của phòng Quản lý đô thị thị xã Gia Nghĩa đã trả lời kiến nghị các cư tri trong Công văn số 1315/UBND-VP ngày 13/9/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa.
Tổng hợp trả lời ý kiến cử tri, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 - HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (11/11)
Báo cáo số 326/BC-UBND ngày 15/9/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa đã trả lời kiến nghị các cư tri có tên trong Báo cáo số 10/BC-HDDND ngày 12/8/2016 của HĐND thị xã; UBND thị xã Gia Nghĩa tập trung vào các lĩnh vực: quản lý đất đai; đền bù giải phòng mặt bằng, quy hoạch đô thị, vệ sinh môi trường, chế độ chính sách, an sinh xã hội, thuế, phí và lệ phí.
  
  
  
Category
  
  
Edit
  
  
  
ItemShortContent
  
  
  
PostCheckerComment
  
PostApproverComment
  
PostPublisherComment
  
  
Nguyen Van Duong10/26/2017 9:50 AMBộ máy hành chính0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(08/05/2018 09:40 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
58
  
Nguyen Van Duong10/26/2017 9:50 AMBộ máy hành chính0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(08/05/2018 09:37 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
72
  
Nguyen Van Duong10/26/2017 9:50 AMBộ máy hành chính0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(08/05/2018 09:36 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
75
  
Nguyen Van Duong10/26/2017 9:50 AMBộ máy hành chính0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(08/05/2018 09:18 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
50
  
Nguyen Van Duong10/26/2017 9:50 AMBộ máy hành chính0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(08/05/2018 09:27 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
44
  
Nguyen Van Duong10/26/2017 9:50 AMBộ máy hành chính0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(08/05/2018 09:18 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
59
  
Nguyen Van Duong10/26/2017 9:50 AMBộ máy hành chính0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(08/05/2018 09:24 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
70
  
Nguyen Van Duong10/26/2017 9:40 AMBộ máy hành chính0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(08/05/2018 09:14 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
560
  
Nguyen Van Duong10/25/2017 4:05 PMBộ máy hành chính0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(17/04/2018 10:04 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
37
  
Nguyen Van Duong10/25/2017 4:05 PMBộ máy hành chính0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(17/04/2018 10:01 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
166
  
Nguyen Van Duong10/25/2017 3:50 PMBộ máy hành chính0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(17/04/2018 10:49 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
59
  
Nguyen Van Duong10/25/2017 3:50 PMBộ máy hành chính0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(17/04/2018 10:49 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
74
  
Nguyen Van Duong10/25/2017 3:50 PMBộ máy hành chính0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(17/04/2018 10:50 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
90
  
Nguyen Van Duong10/25/2017 3:45 PMBộ máy hành chính0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(17/04/2018 10:51 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
55
  
Nguyen Van Duong10/25/2017 3:45 PMBộ máy hành chính0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(17/04/2018 10:20 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
86
  
Nguyen Van Duong10/25/2017 3:45 PMBộ máy hành chính0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(17/04/2018 10:15 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
112
  
Nguyen Van Duong10/25/2017 3:45 PMBộ máy hành chính0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(17/04/2018 10:11 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
111
  
Nguyen Van Duong10/25/2017 3:45 PMBộ máy hành chính0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(17/04/2018 10:00 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
65
  
Nguyen Van Duong10/25/2017 3:45 PMBộ máy hành chính0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(17/04/2018 09:55 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
53
  
Nguyen Van Duong11/20/2016 9:20 PMBộ máy hành chính0 Approved
3
Yes
Nguyen Van Duong
(17/04/2018 09:50 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
854
  
Nguyen Van Duong11/20/2016 8:55 PMBộ máy hành chính0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(25/10/2017 13:56 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
1,048
  
Nguyen Van Duong11/11/2016 10:25 AMBộ máy hành chính0 Approved
3
Yes
Nguyen Van Duong
(17/04/2018 07:31 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
299
 
 
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng