Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
4
7
1
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
4
Liên kết Website
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri (17/09)
Ngày 17/9/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa ban hành Công văn số 1654/UBND-QLĐT về việc trả lời ý kiến, phản ánh của cử tri
Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri theo Công văn số 3376/UBND-TCD ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông (01/08)
Ngày 01/8/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa ban hành Báo cáo số 386/BC-UBND về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri theo Công văn số 3376/UBND-TCD ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông
Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (16/07)
Ngày 16/7/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa ban hành Báo cáo số 356/BC-UBND về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri (04/07)
Ngày 04/7/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa ban hành Báo cáo số 331/BC-UBND về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri (20/06)
Ngày 20/6/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa ban hành Báo cáo số 296/BC-UBND về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
    
    
    
  Category
    
    
  Edit
    
    
    
  ItemShortContent
    
    
    
  PostCheckerComment
    
  PostApproverComment
    
  PostPublisherComment
    
    
  Nguyen Van Duong10/26/2017 9:50 AMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (08/05/2018 09:40 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  148
    
  Nguyen Van Duong10/26/2017 9:50 AMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (08/05/2018 09:37 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  238
    
  Nguyen Van Duong10/26/2017 9:50 AMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (08/05/2018 09:36 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  255
    
  Nguyen Van Duong10/26/2017 9:50 AMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (08/05/2018 09:18 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  164
    
  Nguyen Van Duong10/26/2017 9:50 AMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (08/05/2018 09:27 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  163
    
  Nguyen Van Duong10/26/2017 9:50 AMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (08/05/2018 09:18 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  269
    
  Nguyen Van Duong10/26/2017 9:50 AMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (08/05/2018 09:24 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  237
    
  Nguyen Van Duong10/26/2017 9:40 AMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (08/05/2018 09:14 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  1,053
    
  Nguyen Van Duong10/25/2017 4:05 PMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (16/07/2018 10:34 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  117
    
  Nguyen Van Duong10/25/2017 4:05 PMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (16/07/2018 10:01 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  440
    
  Nguyen Van Duong10/25/2017 3:50 PMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (16/07/2018 10:18 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  192
    
  Nguyen Van Duong10/25/2017 3:50 PMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (16/07/2018 10:47 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  194
    
  Nguyen Van Duong10/25/2017 3:50 PMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (16/07/2018 10:05 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  221
    
  Nguyen Van Duong10/25/2017 3:45 PMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (16/07/2018 10:08 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  162
    
  Nguyen Van Duong10/25/2017 3:45 PMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (16/07/2018 10:11 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  237
    
  Nguyen Van Duong10/25/2017 3:45 PMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (16/07/2018 10:44 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  360
    
  Nguyen Van Duong10/25/2017 3:45 PMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (16/07/2018 10:30 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  279
    
  Nguyen Van Duong10/25/2017 3:45 PMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (16/07/2018 10:14 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  189
    
  Nguyen Van Duong10/25/2017 3:45 PMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (16/07/2018 10:45 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  149
    
  Nguyen Van Duong11/20/2016 9:20 PMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  Yes
  Nguyen Van Duong
  (04/09/2018 13:43 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  1,705
    
  Nguyen Van Duong11/20/2016 8:55 PMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (18/09/2018 08:26 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  2,009
    
  Nguyen Van Duong11/11/2016 10:25 AMBộ máy hành chính0 Approved
  3
  Yes
  Nguyen Van Duong
  (12/07/2018 15:50 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  620
   
   
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng