SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
3
2
7
8
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
4
Liên kết web
Dữ liệu đang cập nhật
Đẩy mạnh tuyên truyền, tham gia, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ III/2018

Theo đánh giá, năm 2017, các cơ quan, đơn vị, địa phương, trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Giải Búa liềm vàng lần thứ II tới cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, qua đó, đã thu hút các cơ quan báo chí, đội ngũ cán bộ, phóng viên, văn nghệ sỹ và các cộng tác viên tham gia sáng tác các tác phẩm về chủ đề xây dựng Đảng để hưởng ứng tham gia Giải.

Để tiếp tục tổ chức tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ III/2018 theo Kế hoạch số 131-KH/BTCTW ngày 19/3/2018 của Ban Tổ chức Trung ương đảm bảo chất lượng đạt kết quả cao. Ban thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác tổ chức  xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch 66-KH/TU ngày 30/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuyên truyền phổ biến sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Giải Búa liềm vàng. Động viên, khuyến khích các cơ quan báo chí, đội ngũ cán bộ, phòng viên, văn nghệ sỹ và các cộng tác viên tiếp tục tham gia viết, sáng tác tác phẩm về chủ đề xây dựng Đảng có chất lượng để tham gia Giải.

Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức cung cấp thông tin về các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, gương tập thể, cá nhân điển hình, các giải pháp cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng đảng ở địa phương cho phóng viên, cộng tác viên sáng tác tác phẩm dự thi.

Thời hạn gửi bài dự thi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 15/10/2018.


Xem chi tiết tại đây

 
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng