Tin thị xã
Đảng bộ xã Đắk R'Moan tổ chức Đại hội lần thứ IV
Ảnh minh họa
Giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ xã Đắk R’Moan đã đưa kinh tế, xã hội của xã phát triển mạnh mẽ, vượt bậc. Cụ thể, thu ngân sách nhiệm kỳ 2015-2020 của xã đạt 106% so với nghị quyết. Kinh tế của xã phát triển khá và chuyển dịch theo hướng nông nghiệp – thương mại – dịch vụ – tiểu thủ công nghiệp, góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, tăng thu nhập cho người dân. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước đạt vệ sinh đạt 97%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0%, hộ cận nghèo còn 0,28%. Số tiêu chí xây dựng nông thôn trong nhiệm kỳ đạt 10 tiêu chí và đến nay xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ, chất lượng ngày càng được nâng lên. Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được địa phương quan tâm, thực hiện kịp thời; quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Nhiệm kỳ 2020-2025, xã Đắk R’Moan xác định tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đại hội thống nhất đưa ra 19 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ mới. Trong đó, xã phấn đấu thu ngân sách hằng năm tăng khoảng 5%; duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới; không để tái nghèo, giảm hộ cận nghèo; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Đảng bộ xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ …
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2