Xây dựng Nông thôn mới
Đắk R’moan xây dựng nông thôn mới theo hướng đồng bộ
Đắk R'moan đã đạt cao tiêu chí nhà ở dân cư
4/5 trường học trên địa bàn đạt chuẩn NTM
Sản xuất bơ đạt chuẩn Viet GAP gắn với bao tiêu sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Dịch bơ bơ M'nông, xã Đắk R'moan
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2