Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
8
9
1
9
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
Phát động cuộc thi viết về bình đẳng giới (21/09)
(Chinhphu.vn) – Những tác phẩm viết về bình đẳng giới sẽ góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về bình đẳng giới.
Chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài (19/09)
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.
Sửa một số quy định về tiền lương (18/09)
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.
Tăng cường phối hợp thanh tra tài nguyên, môi trường (18/09)
(Chinhphu.vn) – Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra trong toàn ngành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị Sở tăng cường sự phối hợp với Bộ trong công tác thanh tra, kiểm tra.
Đề xuất điều kiện để cấp phép sử dụng chất phóng xạ (18/09)
(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề xuất quy định điều kiện để cấp phép sử dụng chất phóng xạ.
 
 
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng