Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
5
0
5
1
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
3
Liên kết Website
Thông tin giá đất năm 2018 (16/04)
Danh sách các văn bản quy định về giá đất của một số đoạn đường, tuyến đường; giá đất để tính tiền sử dụng đất ở các hạng mục, dự án; giá đất để phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất năm 2018.
Thông tin giá đất năm 2017 (29/03)
Danh sách các văn bản quy định về giá đất của một số đoạn đường, tuyến đường; giá đất để tính tiền sử dụng đất ở các hạng mục, dự án; giá đất để phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất năm 2017.
 
 
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng