Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
4
6
7
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website
Lịch tiếp công dânThứ 3, Ngày 07/03/2017, 10:20

Lịch tiếp công dân thị xã Gia Nghĩa

Xã Đắk R'Moan Phường Nghĩa Trung
Xã Đắk Nia Phường Nghĩa Đức
Xã Quảng Thành Phường Nghĩa Tân
Phường Nghĩa Thành Phường Nghĩa Phú
 

TẢI VỀ NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

Stt Thành phần tiếp công dân Thời gian tiếp công dân
01. Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2018
1 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã

Thứ sáu, ngày 05/01/2018

Thứ năm, ngày 25/01/2018

02. Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2018
1 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã

Thứ hai, ngày 05/02/2018

Thứ hai, ngày 26/02/2018

03. Lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2018
1 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã

Thứ hai, ngày 05/03/2018

Thứ hai, ngày 26/03/2018

04. Lịch tiếp công dân tháng 04 năm 2018
1 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã

Thứ năm, ngày 05/04/2018

Thứ tư, ngày 25/04/2018

05. Lịch tiếp công dân tháng 05 năm 2018
1 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã

Thứ hai, ngày 07/05/2018

Thứ sáu, ngày 25/05/2018

06. Lịch tiếp công dân tháng 06 năm 2018
1 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã

Thứ tư, ngày 05/06/2018

Thứ hai, ngày 25/06/2018

07. Lịch tiếp công dân tháng 07 năm 2018
1 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã

Thứ năm, ngày 05/07/2018

Thứ tư, ngày 25/07/2018

08. Lịch tiếp công dân tháng 08 năm 2018
1 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã

Thứ hai, ngày 06/08/2018

Thứ hai, ngày 27/08/2018

09. Lịch tiếp công dân tháng 09 năm 2018
1 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã

Thứ tư, ngày 05/09/2018

Thứ ba, ngày 25/09/2018

10. Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2018
1 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã

Thứ sáu, ngày 05/10/2018

Thứ năm, ngày 25/10/2018

11. Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2018
1 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã

Thứ hai, ngày 05/11/2018

Thứ hai, ngày 26/11/2018

12. Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2018
1 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã

Thứ tư, ngày 05/12/2018

Thứ ba, ngày 25/12/2018


Số lượt người xem: 451Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng