Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
2
6
8
3
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
4
Liên kết Website
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri (20/06)
Ngày 20/6/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa ban hành Báo cáo số 296/BC-UBND về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa II (07/03)
Công số 271/UBND-VP ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa đã trả lời kiến nghị các cư tri trong Công văn số 646/UBND-TCD ngày 16/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và Báo cáo số 01/BC-TĐBTX ngày 15/02/2017 của Tổ đại biêu HĐND tỉnh tại địa bàn thị xã
Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri (06/03)
Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa đã trả lời kiến nghị các cư tri trong Công văn số 40/ĐĐBQH-VP ngày 23/12/2016 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông.
Trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV (23/11)
Công văn số 239/CV-QLĐT ngày 09/11/2016 của phòng Quản lý đô thị thị xã Gia Nghĩa đã trả lời kiến nghị các cư tri trong Công văn số 1315/UBND-VP ngày 13/9/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa.
Tổng hợp trả lời ý kiến cử tri, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 - HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (11/11)
Báo cáo số 326/BC-UBND ngày 15/9/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa đã trả lời kiến nghị các cư tri có tên trong Báo cáo số 10/BC-HDDND ngày 12/8/2016 của HĐND thị xã; UBND thị xã Gia Nghĩa tập trung vào các lĩnh vực: quản lý đất đai; đền bù giải phòng mặt bằng, quy hoạch đô thị, vệ sinh môi trường, chế độ chính sách, an sinh xã hội, thuế, phí và lệ phí.
  
  
  
Category
  
  
Edit
  
  
  
ItemShortContent
  
  
  
PostCheckerComment
  
PostApproverComment
  
PostPublisherComment
  
  
Nguyen Van Duong6/14/2017 10:15 AMLịch tiếp công dân0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(08/02/2018 14:03 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
40
  
Nguyen Van Duong6/14/2017 10:15 AMLịch tiếp công dân0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(08/02/2018 14:03 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
35
  
Nguyen Van Duong6/14/2017 10:15 AMLịch tiếp công dân0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(08/02/2018 14:03 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
31
  
Nguyen Van Duong6/14/2017 10:15 AMLịch tiếp công dân0 Approved
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo HĐND và UBND phường
3
No
Nguyen Van Duong
(08/02/2018 14:03 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
45
  
Nguyen Van Duong6/14/2017 10:15 AMLịch tiếp công dân0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(08/02/2018 14:02 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
36
  
Nguyen Van Duong6/14/2017 10:10 AMLịch tiếp công dân0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(08/02/2018 14:00 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
35
  
Nguyen Van Duong6/14/2017 10:10 AMLịch tiếp công dân0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(08/02/2018 13:59 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
58
  
Nguyen Van Duong6/14/2017 10:05 AMLịch tiếp công dân0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(08/02/2018 14:00 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
44
  
Nguyen Van Duong3/7/2017 10:20 AMLịch tiếp công dân0 Approved
3
No
Nguyen Van Duong
(08/02/2018 13:52 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
313
 
 
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng