Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
8
9
1
5
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website
Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri theo Công văn số 3376/UBND-TCD ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông (01/08)
Ngày 01/8/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa ban hành Báo cáo số 386/BC-UBND về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri theo Công văn số 3376/UBND-TCD ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông
Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (16/07)
Ngày 16/7/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa ban hành Báo cáo số 356/BC-UBND về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri (04/07)
Ngày 04/7/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa ban hành Báo cáo số 331/BC-UBND về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri (20/06)
Ngày 20/6/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa ban hành Báo cáo số 296/BC-UBND về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa II (07/03)
Công số 271/UBND-VP ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa đã trả lời kiến nghị các cư tri trong Công văn số 646/UBND-TCD ngày 16/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và Báo cáo số 01/BC-TĐBTX ngày 15/02/2017 của Tổ đại biêu HĐND tỉnh tại địa bàn thị xã

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
    
    
    
  Category
    
    
  Edit
    
    
    
  ItemShortContent
    
    
    
  PostCheckerComment
    
  PostApproverComment
    
  PostPublisherComment
    
    
  Nguyen Van Duong6/14/2017 10:15 AMLịch tiếp công dân0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (03/09/2018 17:38 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  54
    
  Nguyen Van Duong6/14/2017 10:15 AMLịch tiếp công dân0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (03/09/2018 17:37 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  45
    
  Nguyen Van Duong6/14/2017 10:15 AMLịch tiếp công dân0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (03/09/2018 17:39 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  43
    
  Nguyen Van Duong6/14/2017 10:15 AMLịch tiếp công dân0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (03/09/2018 17:37 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  64
    
  Nguyen Van Duong6/14/2017 10:15 AMLịch tiếp công dân0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (03/09/2018 17:36 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  54
    
  Nguyen Van Duong6/14/2017 10:10 AMLịch tiếp công dân0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (18/09/2018 10:55 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  52
    
  Nguyen Van Duong6/14/2017 10:10 AMLịch tiếp công dân0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (04/09/2018 15:42 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  81
    
  Nguyen Van Duong6/14/2017 10:05 AMLịch tiếp công dân0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (03/09/2018 17:34 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  56
    
  Nguyen Van Duong3/7/2017 10:20 AMLịch tiếp công dân0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (04/09/2018 13:38 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  384
   
   
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng