Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
5
0
5
7
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
6
Liên kết Website
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri (17/09)
Ngày 17/9/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa ban hành Công văn số 1654/UBND-QLĐT về việc trả lời ý kiến, phản ánh của cử tri
Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri theo Công văn số 3376/UBND-TCD ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông (01/08)
Ngày 01/8/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa ban hành Báo cáo số 386/BC-UBND về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri theo Công văn số 3376/UBND-TCD ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông
Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (16/07)
Ngày 16/7/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa ban hành Báo cáo số 356/BC-UBND về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri (04/07)
Ngày 04/7/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa ban hành Báo cáo số 331/BC-UBND về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri (20/06)
Ngày 20/6/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa ban hành Báo cáo số 296/BC-UBND về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
    
    
    
  Category
    
    
  Edit
    
    
    
  ItemShortContent
    
    
    
  PostCheckerComment
    
  PostApproverComment
    
  PostPublisherComment
    
    
  Nguyen Van Duong6/14/2017 10:15 AMLịch tiếp công dân0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (03/09/2018 17:38 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  56
    
  Nguyen Van Duong6/14/2017 10:15 AMLịch tiếp công dân0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (24/10/2018 14:45 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  56
    
  Nguyen Van Duong6/14/2017 10:15 AMLịch tiếp công dân0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (03/09/2018 17:39 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  45
    
  Nguyen Van Duong6/14/2017 10:15 AMLịch tiếp công dân0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (03/09/2018 17:37 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  67
    
  Nguyen Van Duong6/14/2017 10:15 AMLịch tiếp công dân0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (03/09/2018 17:36 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  56
    
  Nguyen Van Duong6/14/2017 10:10 AMLịch tiếp công dân0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (18/09/2018 10:55 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  56
    
  Nguyen Van Duong6/14/2017 10:10 AMLịch tiếp công dân0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (04/09/2018 15:42 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  87
    
  Nguyen Van Duong6/14/2017 10:05 AMLịch tiếp công dân0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (03/09/2018 17:34 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  62
    
  Nguyen Van Duong3/7/2017 10:20 AMLịch tiếp công dân0 Approved
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (04/09/2018 13:38 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  424
   
   
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng