Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
4
6
9
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website
[Gia Nghĩa] Trả lời đơn kiến nghị của bà Đoàn Thị Loan; địa chỉ: Tổ 2, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa (30/11)
Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa ban hành Công văn số 2134/UBND-TNMT ngày 30/11/2018 về việc trả lời đơn kiến nghị của bà Đoàn Thị Loan; địa chỉ: Tổ 2, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa
[Gia Nghĩa] Trả lời kiến nghị của hộ ông Văn Công Túy; địa chỉ: Tổ 3, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa (27/11)
Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa ban hành Công văn số 2104/UBND-TNMT ngày 27/11/2018 về việc kiến nghị của hộ ông Văn Công Túy; địa chỉ: Tổ 3, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa
[Gia Nghĩa] Trả lời đơn của ông Nguyễn Huy Bé; địa chỉ: Tổ 1, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa (26/11)
Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa ban hành Công văn số 2099/UBND-TTr ngày 26/11/2018 về việc đơn của ông Nguyễn Huy Bé; địa chỉ: Tổ 1, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa
[Gia Nghĩa] Trả lời đơn kiến nghị của hộ bà Phạm Thị Chiến; địa chỉ: Tổ 2, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa (20/11)
Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa ban hành Công văn số 2070/UBND-TTr ngày 20/11/2018 về việc đơn kiến nghị của hộ bà Phạm Thị Chiến; địa chỉ: Tổ 2, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa
[Gia Nghĩa] Trả lời đơn của ông Võ Hồng Nghệ; địa chỉ: Tổ 2, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa (20/11)
Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa ban hành Công văn số 2069/UBND-TTr ngày 20/11/2018 về việc đơn của ông Võ Hồng Nghệ; địa chỉ: Tổ 2, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng