Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
4
6
6
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
6
Liên kết Website
Kết quả tiếp công dânThứ 2, Ngày 08/01/2018, 10:00

Kết quả tiếp công dân thị xã Gia Nghĩa năm 2018

Xã Đắk R'Moan Phường Nghĩa Trung
Xã Đắk Nia Phường Nghĩa Đức
Xã Quảng Thành Phường Nghĩa Tân
Phường Nghĩa Thành Phường Nghĩa Phú

Số hiệu Trích yếu Tải tài liệu
06/TB-UBND Kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 05/01/2018 Tải về
40/TB-UBND Kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 05/03/2018 Tải về
85/TB-UBND Kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 05/04/2018 Tải về
103/TB-UBND Kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 26/04/2018 Tải về
127/TB-UBND Kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 25/5/2018 Tải về
172/TB-UBND Kết luận của Lãnh đạo UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 25/06/2018 Tải về
176/TB-UBND Kết luận của lãnh đạo UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 05/7/2018 Tải về
235/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thị xa tại buổi tiếp công dân ngày 06/8/2018 Tải về
254/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 27/8/2018 Tải về
383/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 05/9/2018 Tải về
514/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 25/9/2018 Tải về
542/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 05/10/2018 Tải về
559/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 05/11/2018 Tải về
610/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 25/11/2018 Tải về
611/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 05/12/2018 Tải về

Số lượt người xem: 149Bản in Quay lại
 
 
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng