Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
2
6
8
9
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
7
Liên kết Website
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri (20/06)
Ngày 20/6/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa ban hành Báo cáo số 296/BC-UBND về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa II (07/03)
Công số 271/UBND-VP ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa đã trả lời kiến nghị các cư tri trong Công văn số 646/UBND-TCD ngày 16/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và Báo cáo số 01/BC-TĐBTX ngày 15/02/2017 của Tổ đại biêu HĐND tỉnh tại địa bàn thị xã
Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri (06/03)
Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa đã trả lời kiến nghị các cư tri trong Công văn số 40/ĐĐBQH-VP ngày 23/12/2016 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông.
Trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV (23/11)
Công văn số 239/CV-QLĐT ngày 09/11/2016 của phòng Quản lý đô thị thị xã Gia Nghĩa đã trả lời kiến nghị các cư tri trong Công văn số 1315/UBND-VP ngày 13/9/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa.
Tổng hợp trả lời ý kiến cử tri, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 - HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (11/11)
Báo cáo số 326/BC-UBND ngày 15/9/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa đã trả lời kiến nghị các cư tri có tên trong Báo cáo số 10/BC-HDDND ngày 12/8/2016 của HĐND thị xã; UBND thị xã Gia Nghĩa tập trung vào các lĩnh vực: quản lý đất đai; đền bù giải phòng mặt bằng, quy hoạch đô thị, vệ sinh môi trường, chế độ chính sách, an sinh xã hội, thuế, phí và lệ phí.
 
 
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng