Tin thị xã
Công bố Quy hoạch Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Ngày 31/12/2023 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hông Hà đã ký Quyết định số 1757/QĐ-TTg về Công bố Quy hoạch Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, Nội dung tóm tắt về Định hướng tổ chức hệ thống đô thị tỉnh Đắk Nông

Quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030

18 đô thị tích hợp thành 14 đô thị (riêng đô thị Đắk R’lấp gồm 03 đô thị), bao gồm đô thị Gia Nghĩa và 13 đô thị khác. Thời kỳ này chủ yếu trong giai đoạn đầu hình thành các đô thị mới và
nâng cấp các đô thị cũ theo định hướng của Tỉnh.

– Các đô thị đóng vai trò vị thế quan trọng trong tỉnh, trong vùng cũng như có ý nghĩa trong hệ thống đô thị toàn quốc: bao gồm 04 đô thị: Đô thị Gia Nghĩa là đô thị loại I, đô thị Đắk R’Lấp (gồm 05 đô thị loại V: đô thị Kiến Đức, đô thị Quảng Tín, đô thị Kiến Thành, đô thị Nghĩa Thắng và đô thị công nghiệp Đắk Ru) nâng cấp lên đô thị loại III, đô thị Đắk Mil là đô thị loại III, và đô thị EaT’Ling (H. Krông Nô) là đô thị loại III.

– Các đô thị cấp huyện: gồm 04 đô thị trung tâm hành chính Huyện (loại IV) bao gồm: Đắk Mâm (H. Krông Nô), Đức An (H. Đắk Song), Quảng Khê (H. Đắk G’long), Đắk Buk So (H. Tuy Đức).

– Đô thị chuyên ngành: (06 đô thị) gắn với các khu vực trọng điểm công nghiệp, thương mại dịch vụ, khai thác khoáng sản, vùng chăn nuôi, vùng chuyên canh cây nguyên liệu bao gồm: đô thị Nam Dong (nâng cấp lên đô thị loại IV), đô thị Đắk B’La, đô thị Quảng Sơn (nâng cấp lên đô thị loại IV), đô thị Nâm N’Jang (đô thị loại V), đô thị Đạo Nghĩa (đô thị loại V) và đô thị du lịch Tà Đùng (đang nghiên cứu quy mô).

Quy hoạch thời kỳ 2031 – 2050

18 đô thị tích hợp thành 14 đô thị (riêng đô thị Đắk R’lấp gồm 03 đô thị), bao gồm đô thị Gia Nghĩa và 13 đô thị khác. Thời kỳ này tập trung triển khai đầu tư xây dựng và hoàn thiện các đô thị mới, tạo các Vùng động lực (hình thành các Cực tăng trưởng của tỉnh Đắk Nông)

– Các đô thị đóng vai trò vị thế quan trọng trong tỉnh, trong vùng cũng như có ý nghĩa trong hệ thống đô thị toàn quốc: bao gồm 04 đô thị: Đô thị Gia Nghĩa là đô thị loại I, đô thị Đắk R’Lấp (gồm 05 đô thị loại V: đô thị Kiến Đức, đô thị Quảng Tín, đô thị Kiến Thành, đô thị Nghĩa Thắng và đô thị công nghiệp Đắk Ru) nâng cấp lên đô thị loại III, đô thị Đắk Mil là đô thị loại III, và đô thị EaT’Ling (H. Krông Nô) là đô thị loại III.

– Các đô thị cấp huyện: gồm 04 đô thị trung tâm hành chính Huyện (loại IV) bao gồm: Đắk Mâm (H. Krông Nô), Đức An (H. Đắk Song), Quảng Khê (H. Đắk G’long), Đắk Buk So (H. Tuy Đức).

– Đô thị chuyên ngành: (06 đô thị) gắn với các khu vực trọng điểm công nghiệp, thương mại dịch vụ, khai thác khoáng sản, vùng chăn nuôi, vùng chuyên canh cây nguyên liệu bao gồm: đô thị Nam Dong (nâng cấp lên đô thị loại IV), đô thị Đắk B’La, đô thị Quảng Sơn (nâng cấp lên đô thị loại IV), đô thị Nâm N’Jang (đô thị loại V), đô thị Đạo Nghĩa (đô thị loại V) và đô thị du lịch Tà Đùng (đang nghiên cứu quy mô).

Quy hoạch vùng liên huyện tỉnh Đắk Nông được phân thành 04 vùng liên huyện (1- Vùng liên huyện phía Đông; 2- Vùng liên huyện phía Tây; 3- Vùng liên huyện phía Nam (trung tâm); 4- Vùng liên huyện phía Bắc) bao gồm đô thị hạt nhân và các đô thị vệ tinh khác cho từng vùng liên huyện.

Dựa trên cơ sở từng khu vực, bán kính, theo các hành lang kinh tế, và đặc trưng tương đồng về đặc điểm đô thị hình thành 03 vùng động lực phát triển chính gắn với hệ thống trung tâm đô thị (03 cực tăng trưởng và đầu mối kinh tế kỹ thuật và dịch vụ) của tỉnh Đắk Nông. Cụ thể như sau:

– Vùng động lực trung tâm, gồm 10 đô thị: đô thị Gia Nghĩa là đô thị hạt nhân; đô thị Đắk R’lấp (06 đô thị: thị trấn Kiến Đức, Quảng Tín (trung tâm huyện mới), Kiến Thành), Đắk Ru (đô thị công nghiệp), Nghĩa Thắng và Đạo Nghĩa; Đô thị Quảng Khê (trung tâm H. Đắk G’long); đô thị Quảng Sơn (H. Đắk G’long) và đô thị du lịch Tà Đùng.

– Vùng động lực phía Bắc, gồm 03 đô thị: đô thị Ea T’ling (huyện Cư Jut) là đô thị hạt nhân; đô thị Đắk Mâm (H. Đắk Song) và đô thị Nam Dong (H. Cư Jút).

– Vùng động lực phía Tây Bắc, gồm 05 đô thị: đô thị Đắk Mil là đô thị hạt nhân trung tâm; đô thị Đức An (H. Đắk Song), đô thị Đắk Buk So (H. Tuy Đức); đô thị Đắk R’La (H. Đắk Mil) và đô thị Nâm N’Jang (H. Đắk Song).

Xuân Thế VPHĐND - UBND biên tập

Xem danh sách chi tiết


Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2