Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
7
1
8
3
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
9
Liên kết Website
Xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2018 (08/05)
Ngày 07/05/2018, UBND thị xã ban hành Thông báo số 106/TB-UBND về xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2018
Thư cảm ơn! (29/03)
Ngày 23/03/2018, UBND thị xã gửi Thư cảm ơn!
Kết quả điểm thi công chức cấp xã năm 2016 (29/03)
Ngày 29/03/2018, UBND thị xã ban hành Thông báo số 69/TB-UBND về thông báo kết quả điểm thi công chức cấp xã năm 2016
Ban hành Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2017 (04/02)
Ngày 17/01/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2017
Xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2017 (04/02)
Ngày 24/01/2018, UBND thị xã ban hành Thông báo số 18/TB-UBND về Xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2017

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
    
    
    
  Category
    
    
  Edit
    
    
    
  ItemShortContent
    
    
    
  PostCheckerComment
    
  PostApproverComment
    
  PostPublisherComment
    
    
  Nguyen Van Duong4/27/2018 3:55 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 27/04/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 373/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Hoàng Ngọc Nam, địa chỉ: Đắk Mil, Đắk Nông
  3
  No
  8
    
  Nguyen Van Duong4/26/2018 1:50 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 26/04/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 372/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2018
  3
  No
  14
    
  Nguyen Van Duong4/26/2018 1:50 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 26/04/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 371/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các nhà tài trợ Giải quần vợt thị xã Gia Nghĩa mở rộng lần thứ VI/2018, ủng hộ quỹ vì người nghèo trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa
  3
  No
  7
    
  Nguyen Van Duong4/24/2018 3:50 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 24/04/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 369/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Sỹ Định, địa chỉ: Nghĩa Trung, Gia Nghĩa
  3
  No
  8
    
  Nguyen Van Duong4/23/2018 3:45 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 23/04/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 360/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính bà Hồ Thị Chiều, địa chỉ: Đắk Nia, Gia Nghĩa
  3
  No
  3
    
  Nguyen Van Duong4/23/2018 3:45 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 23/04/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 359/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Châu Văn Khoa, địa chỉ: Nghĩa Trung, Gia Nghĩa
  3
  No
  7
    
  Nguyen Van Duong4/23/2018 3:35 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 23/04/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 358/QĐ-XPVPHC về việc
  xử phạt vi phạm hành chính ông Vũ Thị Kim Dung, địa chỉ: Đắk Nia, Gia Nghĩa
  3
  No
  3
    
  Nguyen Van Duong4/20/2018 3:35 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 20/04/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 354/QĐ-XPVPHC về việc
  xử phạt vi phạm hành chính ông Đoàn Anh Phương, địa chỉ: Nghĩa Thành, Gia Nghĩa
  3
  No
  2
    
  Nguyen Van Duong4/20/2018 1:45 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 19/04/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 352/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa từ năm 2015 - 2017"
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (02/05/2018 13:51 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  6
    
  Nguyen Van Duong4/19/2018 1:45 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 19/04/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 349/QĐ-UBND về việc khen thưởng "Phường đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị tiêu biểu" và "thôn, bon, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" từ năm 2015 - 2017
  3
  No
  0
    
  Nguyen Van Duong4/19/2018 1:45 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 19/04/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 348/QĐ-UBND về việc khen thưởng cơ quan, đơn vị văn hóa tiêu biểu từ năm 2015 - 2017
  3
  No
  0
    
  Nguyen Van Duong4/19/2018 1:40 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 19/04/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 346/QĐ-UBND về việc khen thưởng "Gia đình văn hóa tiêu biểu" từ năm 2015 - 2017
  3
  No
  1
    
  Nguyen Van Duong4/18/2018 3:35 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 18/04/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 327/QĐ-XPVPHC về việc
  xử phạt vi phạm hành chính ông Hà Thị Huê, địa chỉ: Nghĩa Phú, Gia Nghĩa
  3
  No
  0
    
  Nguyen Van Duong4/18/2018 3:30 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 18/04/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 3126/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Vũ Hải Biên, địa chỉ: Đắk R'Lấp, Đắk Nông
  3
  No
  0
    
  Nguyen Van Duong4/12/2018 3:30 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 12/04/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 317/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Văn Hùng, địa chỉ: Nghĩa Trung, Gia Nghĩa
  3
  No
  0
    
  Nguyen Van Duong4/6/2018 5:55 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 27/03/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 240/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Thị Oanh, địa chỉ: Trường Xuân, Đắk Song
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (06/04/2018 17:56 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  44
    
  Nguyen Van Duong4/6/2018 3:25 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 06/04/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 302/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Phạm Văn Tiến, địa chỉ: Nghĩa Đức, Gia Nghĩa
  3
  No
  0
    
  Nguyen Van Duong4/6/2018 3:25 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 06/04/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 301/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Vũ Ngọc Triệu, địa chỉ: Nghĩa Trung, Gia Nghĩa
  3
  No
  0
    
  Nguyen Van Duong4/6/2018 3:20 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 06/04/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 300/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Thị Lan, địa chỉ: Nghĩa Trung, Gia Nghĩa
  3
  No
  0
    
  Nguyen Van Duong4/2/2018 5:55 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 02/04/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 287/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Lê Quang Hùng, địa chỉ:  Đắk Nia, Gia Nghĩa
  3
  No
  19
    
  Nguyen Van Duong3/28/2018 5:20 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 28/03/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 245/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hiến máu tình nguyện năm 2017, phòng "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2018 và công tác từ thiện nhân đạo năm 2017
  3
  No
  21
    
  Nguyen Van Duong3/22/2018 5:15 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 22/03/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 215/QĐ-BCĐ về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất trong phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" xuân Mậu Tuất 2018
  3
  No
  8
    
  Nguyen Van Duong3/22/2018 5:10 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 18/01/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 74/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa năm 2017
  3
  No
  5
    
  Nguyen Van Duong3/13/2018 5:50 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 13/03/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 199/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Doãn Đình Mạo, địa chỉ: Thôn Tân Phú, Đắk R'Moan, Gia Nghĩa
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (06/04/2018 17:57 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  10
    
  Nguyen Van Duong3/5/2018 5:50 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 04/03/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 189/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Ngô Văn Triệu, địa chỉ: Tổ 2, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (06/04/2018 17:54 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  9
    
  Nguyen Van Duong2/28/2018 5:00 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 28/02/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 183/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (06/04/2018 17:10 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  10
    
  Nguyen Van Duong2/1/2018 5:00 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 01/02/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Thuế trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa năm 2017
  3
  No
  5
    
  Nguyen Van Duong1/26/2018 4:50 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 26/01/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 111/QĐ-BTC về việc khen thưởng cho tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đại hội thể dục thể thao thị xã gia nghĩa lần thứ IV năm 2017
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (06/04/2018 16:57 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  11
    
  Nguyen Van Duong1/18/2018 4:45 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 18/01/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 74/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa năm 2017
  3
  No
  6
    
  Nguyen Van Duong1/4/2018 3:35 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 04/01/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Khối Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (06/04/2018 16:49 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  35
   
   
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng