Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
5
0
5
6
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
6
Liên kết Website
Thông báo Thể lệ cuộc thi tìm hiểu biển đảo Việt Nam (26/09)
Ngày 25/09/2018, Ban Tuyên giáo Thị ủy Gia Nghĩa ban hành Công văn số 243-CV/BTGThU về việc thông báo Thể lệ cuộc thi tìm hiểu biển đảo Việt Nam
Thông báo bán thanh lý tài sản công theo hình thức niêm yết (19/09)
Ngày 19/09/2018, Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã ban hành Thông báo số 90/TB-TCKH về việc bán thanh lý tài sản công theo hình thức niêm yết
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Khu tập thể làm việc phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đắk Nông (cũ) tại phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa (17/09)
Ngày 14/09/2018, Trung tâm phát triển thị xã ban hành Thông báo số 72/TB-TTPTQĐ của Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Khu tập thể làm việc phòng Giao dục Đào tạo huyện Đắk Nông (cũ) tại phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa
Kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 (23/08)
Ngày 23/08/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 745/TB-UBND về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016
Kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã (23/08)
Ngày 23/08/2018, UBND thị xã ban hành Thông báo số 240/TB-UBND về kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
    
    
    
  Category
    
    
  Edit
    
    
    
  ItemShortContent
    
    
    
  PostCheckerComment
    
  PostApproverComment
    
  PostPublisherComment
    
    
  Nguyen Van Duong9/24/2018 3:50 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 24/09/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 860/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính bà Trần Thị Kim Dung, địa chỉ: Nghĩa Thành, Gia Nghĩa
  3
  No
  9
    
  Nguyen Van Duong9/21/2018 3:50 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 21/09/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 856/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính bà Phạm Thị Hà, địa chỉ: Nghĩa Phú, Gia Nghĩa
  3
  No
  3
    
  Nguyen Van Duong9/21/2018 3:45 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 21/09/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 855/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm vi phạm hành chính ông Trần Văn Khánh, địa chỉ: Nghĩa Phú, Gia Nghĩa
  3
  No
  2
    
  Nguyen Van Duong9/21/2018 3:45 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 21/09/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 853/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Lương Văn Duyên, địa chỉ: Nghĩa Trung, Gia Nghĩa
  3
  No
  4
    
  Nguyen Van Duong9/13/2018 3:45 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 13/09/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 844/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Lê Hữu Hoàn, địa chỉ: Nghĩa Tân, Gia Nghĩa
  3
  No
  2
    
  Nguyen Van Duong9/13/2018 3:40 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 13/09/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 830/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính DN Nguyễn Tuấn Phát, địa chỉ: Nghĩa Trung, Gia Nghĩa
  3
  No
  6
    
  Nguyen Van Duong9/10/2018 3:40 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 10/09/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 789/QĐ-XPVPHC về việc xử phat vi phạm hành chính bà Cao Thị Trường Đông, địa chỉ: Nghĩa Đức, Gia Nghĩa
  3
  No
  3
    
  Nguyen Van Duong8/30/2018 10:30 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 30/08/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 756/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 - 2018
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (03/09/2018 10:35 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  15
    
  Nguyen Van Duong8/27/2018 10:10 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 27/08/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 640/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Thị Hạnh, địa chỉ: Nghĩa Phú, Gia Nghĩa
  3
  No
  28
    
  Nguyen Van Duong8/21/2018 10:30 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 21/08/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 741/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Hà Nhật Quang, địa chỉ: Quận 10, Hồ Chí Minh
  3
  No
  10
    
  Nguyen Van Duong8/17/2018 10:25 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 17/08/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 729/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Đổ Bá Thưởng, địa chỉ: Tổ 1, Nghĩa Thành
  3
  No
  19
    
  Nguyen Van Duong8/10/2018 10:25 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 10/08/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 712/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính bà Vũ Thị Thương, địa chỉ: Đắk Nia, Gia Nghĩa
  3
  No
  9
    
  Nguyen Van Duong8/7/2018 10:25 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 07/08/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 672/QĐ-UBND về việc khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống tội phạm trộm cướp, xe máy
  3
  No
  13
    
  Nguyen Van Duong8/6/2018 10:20 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 06/08/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 664/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy và hưởng ứng Tháng hành động phòng chống tội phạm ma túy năm 2018
  3
  No
  3
    
  Nguyen Van Duong8/6/2018 10:20 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 06/08/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 663/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tron 05 năm triển khai Chương trình phối hợp số 09/CT-BCA-MTTW về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới" (2013 - 2018)
  3
  No
  2
    
  Nguyen Van Duong8/6/2018 10:15 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 06/08/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 662/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2012 - 2018
  3
  No
  0
    
  Nguyen Van Duong7/31/2018 10:50 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 31/07/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 646/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Thị Hoa, địa chỉ: TDP 1, Nghĩa Thành
  3
  No
  40
    
  Nguyen Van Duong7/31/2018 10:15 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 31/07/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 652/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Thị Tố Uyên, địa chỉ: Nghĩa Thành, Gia Nghĩa
  3
  No
  0
    
  Nguyen Van Duong7/30/2018 10:45 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 30/07/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 641/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Đỗ Văn Công, địa chỉ: TDP 7, Nghĩa Thành
  3
  No
  12
    
  Nguyen Van Duong7/24/2018 10:30 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 24/07/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 754/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính bà Ngô Thị Trân, địa chỉ: Tổ 1, Nghĩa Đức
  3
  No
  2
    
  Nguyen Van Duong7/13/2018 10:45 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 13/07/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 618/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính bà Luyện Thị Hưng, địa chỉ: TDP 4, Nghĩa Thành
  3
  No
  13
    
  Nguyen Van Duong7/11/2018 10:40 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 11/07/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 608/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Trung Hiệu, địa chỉ: TDP 7, Nghĩa Thành
  3
  No
  9
    
  Nguyen Van Duong7/11/2018 10:40 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 11/07/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 607/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Lại Như Xuyên, địa chỉ: TDP 2, Nghĩa Thành
  3
  No
  12
    
  Nguyen Van Duong7/5/2018 10:40 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 05/07/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 596/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Y Châu, địa chỉ: TDP 3, Nghĩa Trung
  3
  No
  12
    
  Nguyen Van Duong7/5/2018 10:35 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 05/07/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 595/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Trần Phẩm, địa chỉ: TDP 3, Nghĩa Trung
  3
  No
  9
    
  Nguyen Van Duong6/29/2018 10:35 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 15/06/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 578/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Văn Vũ, địa chỉ: TDP 2, Nghĩa Thành
  3
  No
  5
    
  Nguyen Van Duong6/29/2018 10:30 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 15/06/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 577/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Thị Thùy, địa chỉ: TDP 3, Nghĩa Phú
  3
  No
  6
    
  Nguyen Van Duong6/15/2018 10:55 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 15/06/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 534/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Thị Đến, địa chỉ: Tổ 2, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa
  3
  No
  34
    
  Nguyen Van Duong6/8/2018 10:50 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 08/06/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 507/QĐ-UBND về việc khen thưởng đột xuất trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
  3
  No
  16
    
  Nguyen Van Duong6/8/2018 10:50 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 08/06/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 505/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Đường Duy Chinh, địa chỉ: Tổ 1, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa
  3
  No
  30
  1 - 30Next
   
   
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng