Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
4
6
8
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
5
Liên kết Website
Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Camphuchia chiến thắng chế độ diệt chùng (02/01)
Ngày 21/12/2018, Ban Tuyên giáo thị ủy Gia Nghĩa ban hành Công văn 273-CV/BTGThU về tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Camphuchia chiến thắng chế độ diệt chùng
Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (21/12)
Ngày 21/12/2018, Ban Tuyên giáo thị ủy Gia Nghĩa ban hành Công văn 274-CV/BTGThU về tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Tuyên truyền kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (21/12)
Ngày 21/12/2018, Ban Tuyên giáo thị ủy Gia Nghĩa ban hành Công văn 273-CV/BTGThU về tuyên truyền kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông
Thông báo bán thanh lý tài sản công theo hình thức niêm yết giá (15/11)
Ngày 12/11/2018, Trung tâm phát triển quỹ đát thị xã ban hành Thông báo số 93/TB-TTPTQĐ về việc bán thanh lý tài sản công theo hình thức niêm yết giá
Thông báo Thể lệ cuộc thi tìm hiểu biển đảo Việt Nam (26/09)
Ngày 25/09/2018, Ban Tuyên giáo Thị ủy Gia Nghĩa ban hành Công văn số 243-CV/BTGThU về việc thông báo Thể lệ cuộc thi tìm hiểu biển đảo Việt Nam

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
    
    
    
  Category
    
    
  Edit
    
    
    
  ItemShortContent
    
    
    
  PostCheckerComment
    
  PostApproverComment
    
  PostPublisherComment
    
    
  Nguyen Van Duong12/26/2018 7:10 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 26/12/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1296/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông
  3
  No
  15
    
  Nguyen Van Duong12/21/2018 6:55 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 21/12/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1271/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Lê Đình Kiện; địa chỉ: Tổ 1, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa
  3
  No
  4
    
  Nguyen Van Duong12/18/2018 6:55 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 18/12/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1241/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Phan Trường; địa chỉ: Tổ 2, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa
  3
  No
  2
    
  Nguyen Van Duong12/3/2018 6:50 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 03/12/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1225/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính bà Lê Thị Nhung; địa chỉ: Tổ 8, Nghĩa Phú, Gia Nghĩa
  3
  No
  3
    
  Nguyen Van Duong12/3/2018 6:50 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 03/12/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1169/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Lê Trần Thắng; địa chỉ: Tổ 3, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa
  3
  No
  4
    
  Nguyen Van Duong11/28/2018 6:50 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 28/11/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1143/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính bà Đặng Thị Thư; địa chỉ: Quảng Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (26/12/2018 19:02 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  5
    
  Nguyen Van Duong11/28/2018 5:20 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 07/11/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1142/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Thị Hòa; địa chỉ: Thôn 1, Trường Xuân, Đắk Song
  3
  No
  0
    
  Nguyen Van Duong11/16/2018 5:15 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 07/11/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1110/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Đình Dương; địa chỉ: Tổ 2, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa
  3
  No
  0
    
  Nguyen Van Duong11/7/2018 5:15 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 07/11/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1081/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Trần Cảnh Hạnh; địa chỉ: Tổ 10, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa
  3
  No
  0
    
  Nguyen Van Duong10/29/2018 5:15 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 29/10/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1036/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Thanh Trường; địa chỉ: Đắk Tiên, Đắk N'Drung, Đắk Song
  3
  No
  0
    
  Nguyen Van Duong10/12/2018 5:10 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 12/10/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 942/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính bà Lê Thị Tuyết Nhung; địa chỉ: Tổ 3, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa
  3
  No
  0
    
  Nguyen Van Duong10/9/2018 5:10 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 09/10/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 930/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Thị Hộ; địa chỉ: Tổ 3, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa
  3
  No
  0
    
  Nguyen Van Duong10/5/2018 5:10 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 05/10/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 889/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Đình Hiền; địa chỉ: Tổ 5, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa
  3
  No
  6
    
  Nguyen Van Duong9/24/2018 3:50 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 24/09/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 860/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính bà Trần Thị Kim Dung, địa chỉ: Nghĩa Thành, Gia Nghĩa
  3
  No
  30
    
  Nguyen Van Duong9/21/2018 3:50 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 21/09/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 856/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính bà Phạm Thị Hà, địa chỉ: Nghĩa Phú, Gia Nghĩa
  3
  No
  12
    
  Nguyen Van Duong9/21/2018 3:45 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 21/09/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 855/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm vi phạm hành chính ông Trần Văn Khánh, địa chỉ: Nghĩa Phú, Gia Nghĩa
  3
  No
  6
    
  Nguyen Van Duong9/21/2018 3:45 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 21/09/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 853/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Lương Văn Duyên, địa chỉ: Nghĩa Trung, Gia Nghĩa
  3
  No
  7
    
  Nguyen Van Duong9/13/2018 3:45 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 13/09/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 844/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Lê Hữu Hoàn, địa chỉ: Nghĩa Tân, Gia Nghĩa
  3
  No
  7
    
  Nguyen Van Duong9/13/2018 3:40 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 13/09/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 830/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính DN Nguyễn Tuấn Phát, địa chỉ: Nghĩa Trung, Gia Nghĩa
  3
  No
  9
    
  Nguyen Van Duong9/10/2018 3:40 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 10/09/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 789/QĐ-XPVPHC về việc xử phat vi phạm hành chính bà Cao Thị Trường Đông, địa chỉ: Nghĩa Đức, Gia Nghĩa
  3
  No
  5
    
  Nguyen Van Duong8/30/2018 7:10 PMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 30/08/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 756/QĐ-UBND khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 - 2018
  3
  No
  0
    
  Nguyen Van Duong8/30/2018 10:30 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 30/08/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 756/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 - 2018
  3
  No
  Nguyen Van Duong
  (03/09/2018 10:35 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Duong
  16
    
  Nguyen Van Duong8/27/2018 10:10 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 27/08/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 640/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Thị Hạnh, địa chỉ: Nghĩa Phú, Gia Nghĩa
  3
  No
  31
    
  Nguyen Van Duong8/21/2018 10:30 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 21/08/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 741/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Hà Nhật Quang, địa chỉ: Quận 10, Hồ Chí Minh
  3
  No
  12
    
  Nguyen Van Duong8/17/2018 10:25 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 17/08/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 729/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính ông Đổ Bá Thưởng, địa chỉ: Tổ 1, Nghĩa Thành
  3
  No
  21
    
  Nguyen Van Duong8/10/2018 10:25 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 10/08/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 712/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính bà Vũ Thị Thương, địa chỉ: Đắk Nia, Gia Nghĩa
  3
  No
  11
    
  Nguyen Van Duong8/7/2018 10:25 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 07/08/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 672/QĐ-UBND về việc khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống tội phạm trộm cướp, xe máy
  3
  No
  21
    
  Nguyen Van Duong8/6/2018 10:20 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 06/08/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 664/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy và hưởng ứng Tháng hành động phòng chống tội phạm ma túy năm 2018
  3
  No
  4
    
  Nguyen Van Duong8/6/2018 10:20 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 06/08/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 663/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tron 05 năm triển khai Chương trình phối hợp số 09/CT-BCA-MTTW về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới" (2013 - 2018)
  3
  No
  4
    
  Nguyen Van Duong8/6/2018 10:15 AMKhen thưởng - Xử phạt0 Approved
  Ngày 06/08/2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 662/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2012 - 2018
  3
  No
  0
  1 - 30Next
   
   
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng