Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
2
6
8
4
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
5
Liên kết Website
Kết luận ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thị xã tại cuộc họp giao ban Quý 02/2018 (26/06)
Ngày 26/6/2018, UBND thị xã ban hành Thông báo số 159/TB-UBND về việc kết luận chỉ đạo của UBND thị xã Gia Nghĩa tại Hộ nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Kết luận ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thị xã tại cuộc họp giao ban Tháng 05/2018 (19/06)
Ngày 06/6/2018, UBND thị xã ban hành Thông báo số 133/TB-UBND về việc kết luận, chỉ đạo của UBND thị xã Gia Nghĩa tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018
Kết luận ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thị xã tại cuộc họp giao ban Quý 01/2018 (16/04)
Ngày 16/4/2018, UBND thị xã ban hành Thông báo số 83/TB-UBND về việc kết luận của chỉ đạo của UBND thị xã tại Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018
Kết luận ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thị xã tại cuộc họp giao ban Tháng 02/2018 (07/03)
Ngày 07/03/2018, UBND thị xã ban hành Thông báo số 39/TB-UBND về việc kết luận, chỉ đạo của UBND thị xã tại Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh tháng 2 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2018
Kết luận ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thị xã tại cuộc họp giao ban Tháng 01/2018 (31/01)
Ngày 31/01/2018, UBND thị xã ban hành Thông báo số 25/TB-UBND về việc kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị đánh giá tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tháng 01 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2018

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng