Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
7
1
8
4
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
9
Liên kết Website
Kết luận ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thị xã tại cuộc họp giao ban Quý 01/2018 (16/04)
Ngày 16/4/2018, UBND thị xã ban hành Thông báo số 83/TB-UBND về việc kết luận của chỉ đạo của UBND thị xã tại Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018
Kết luận ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thị xã tại cuộc họp giao ban Tháng 02/2018 (07/03)
Ngày 07/03/2018, UBND thị xã ban hành Thông báo số 39/TB-UBND về việc kết luận, chỉ đạo của UBND thị xã tại Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh tháng 2 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2018
Kết luận ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thị xã tại cuộc họp giao ban Tháng 01/2018 (31/01)
Ngày 31/01/2018, UBND thị xã ban hành Thông báo số 25/TB-UBND về việc kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị đánh giá tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN tháng 01 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2018
Kết luận ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thị xã tại cuộc họp giao ban Quý 04/2017 (29/12)
Ngày 29/12/2018, UBND thị xã ban hành Thông báo số 375/TB-UBND về việc kết luận của chỉ đạo của UBND thị xã tại Hội nghị đánh giá tình hình phát triển KT-XH, QP-AN năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
Kết luận ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thị xã tại cuộc họp giao ban Tháng 11/2017 (15/12)
Ngày 15/12/2018, UBND thị xã ban hành Thông báo số 453/TB-UBND về việc kết luận, chỉ đạo của UBND thị xã tại Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2017

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng