Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
7
1
7
9
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website
Báo cáo - Thống kê năm 2018 (06/11)
Danh mục các báo cáo bao gồm: Báo cáo Kinh tế xã hội hàng quý, Báo cáo Kinh tế xã hội năm; Báo cáo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường hàng quý, Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường năm; Báo cáo về đất đai, dân số, lao động hàng quý, Báo cáo về đất đai, dân số, lao động năm.
Báo cáo Hệ thống chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội chủ yếu năm 2017 (27/04)
Ngày 13/03/2018, Chi cục thống kê thị xã đã ban hành Báo cáo số 53/BC-CCTH thống kê hệ thống chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội của thị xã Gia Nghĩa năm 2018
 
 
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng