Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
4
6
4
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
7
Liên kết web
Danh mục đầu công việc​​​​​​

Ban Biên tập Trang TTĐT thị xã công khai "Danh mục đầu công việc giao các đơn vị" theo quy định tại Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa; như sau:

Ngày cập nhật Nội dung công khai Tải tài liệu
17h00, 18/6/2018 [Tháng 06/2018] Danh mục đầu công việc + Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ giao các đơn vị trong tháng 6 năm 2018 Tải về
17h00, 31/7/2018 [Tháng 07/2018] Danh mục đầu công việc + Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ giao các đơn vị trong tháng 7 năm 2018 Tải về
11h30, 28/8/2018 [Tháng 08/2018] Danh mục đầu công việc + Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ giao các đơn vị trong tháng 8 năm 2018 Tải về
11h30, 20/9/2018 [Tháng 09/2018] Danh mục đầu công việc + Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ giao các đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2018 Tải về
11h30, 26/10/2018 [Tháng 10/2018] Danh mục đầu công việc giao các đơn vị trong tháng 10 năm 2018 Tải về
11h30, 21/11/2018 [Năm 2018] Danh mục đầu công việc + Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ giao các đơn vị trong năm 2018 Tải về
​​​​​​​​​​​​​​

Lưu ý:

- Các đơn vị chủ động theo dõi trạng thái tiến độ thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong "Danh mục đầu công việc giao các đơn vị" được đăng tải, cập nhật thường xuyên tại trang này để "tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả" hoặc "thông báo công chức được phân công theo dõi của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị xã để cập nhật tiến độ thực hiện chính xác".

- Trường hợp sau thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhiệm vụ được giao mà đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ không báo cáo, cập nhật tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị xã: Công chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị xã được phân công theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ chủ động chuyển trạng thái theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ giao được quy định Điểm đ Khoản 1 và Điểm d Khoản 2 Điều 5 Quy chế này sang trang thái “đang thực hiện trong hạn” hoặc “đang thực hiện quá hạn”. (Trích Khoản 2 Điều 7 của Quy chế)

- Chậm nhất đến ngày 18 hàng tháng, ngày 18 của tháng cuối quý (đối với Báo cáo quý), ngày 18 tháng 6 (đối với Báo cáo 6 tháng) và ngày 28 tháng 11 (đối với Báo cáo năm), các đơn vị tổng hợp, gửi báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên giao gửi báo cáo đến Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị xã để tổng hợp. (Trích Khoản 1 Điều 21 của Quy chế)

- Trường hợp các đơn vị báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao sau thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều này (mục trên) thì Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị xã chủ động cập nhật tiến độ thực hiện nhiệm vụ giao của các đơn vị vào “Danh mục các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên giao” trong tháng, quý, 06 tháng và năm tiếp theo. (Trích Khoản 2 Điều 21 của Quy chế)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 
  • Tổ quốc nhìn từ biển
  • Phố thị hoa vàng