Tin thị xã
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố họp phiên thường kỳ quý IV năm 2020
Ảnh minh họa
Trong 9 tháng đầu năm, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố Gia Nghĩa đã chỉ đạo các đơn vị nhận ủy thác, UBND các xã, phường tổ chức triển khai kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh; phân bổ các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đến các xã, phường và giao cho Trưởng các thôn, bon, tổ dân phố, Tổ TK và Vay vốn, Hội đoàn thể bình xét trình UBND cấp xã phê duyệt đối tượng thụ hưởng , chuyển hồ sơ về NHCSXH để phê duyệt giải ngân. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm doanh số cho vay đạt 42 tỷ 436 triệu đồng, với 1.116 lượt hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đối tượng chính sách khác vay vốn. Một số chương trình tín dụng có doanh số cho vay cao như chương trình hộ sản xuất kinh doanh trên 15 tỷ đồng, nước sạch, nhà vệ sinh môi trường là trên 5 tỷ, hộ mới thoát nghèo trên 1 tỷ đồnh, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm trên 12 tỷ và học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là là trên 1 tỷ đồng. Dư nợ cho vay ủy thác qua các hội đoàn thể đạt 165 tỷ 603 triệu đồng, với 4.204 hộ dư nợ. Kết quả huy động tiền gửi từ tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố đạt 40 tỷ 738 triệu đồng, tăng so với đầu năm là trên 3 tỷ đồng, hoàn thành 39,39 % kế hoạch do Ban đại diện tỉnh giao. Các chương trình tín dụng giải ngân qua NHCSXH đã góp phần trong việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
0
0
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2